Značilnosti naših rešitev

 • Skalabilnost – poenostavitve delovanja rešitev, oz. prilagoditve rešitev zahtevnosti procesov, ki jih podpirajo

Ker smo konkurenčni predvsem v podjetjih, ki potrebujejo prilagodljiv ERP sistem, smo racionalizirali postopek usklajevanja ERP funkcionalnosti z dejanskimi potrebami podjetja. Tovrstno usklajevanje ne predstavlja »kustomizacije«, saj se samo ogrodje ERP rešitve s tem nič ne spreminja.

 • Mobilnost – selitev izbranih funkcionalnosti sistema na mobilne naprave

Mnoga delovna mesta zahtevajo dostop do informacij preko mobilnih naprav, zato se izbrane funkcionalnosti prilagodijo ergonomiji teh naprav in naravi delovnega mesta. Vpeljuje se tudi IOT (Internet of Things) – značilno se aktivirajo opozorila / delovna navodila, glede na prisotnost osebe na določeni lokaciji.

 • Integrabilnost – velik potencial povezovanja z drugimi informacijskimi sistemi

Podjetja, v katerih smo konkurenčni, značilno zahtevajo visoko stopnjo integrabilnosti z raznimi zunanjimi informacijskimi sistemi. Sposobnost hitre in cenovno ugodne integracije je zato za nas bistvenega pomena.

 • Prilagodljivost/kustomizacija – to ni slepa ulica

Sledimo pravilu, da je vsaka prilagoditev/kustomizacija integrirana v osnovno ogrodje sistema, tako, da se ob nadgradnji sistema prilagoditev ne izdeluje na novo. Na ta način smo sposobni vzdrževati enotno rentabilno razvojno okolje, brez vzporednega razvijanja za potrebe različnih strank.

 • Stalna nadgradljivost sistema – ponujamo vzdrževanje za nedoločen čas

Zaradi integracije prilagoditev v osnovno ogrodje sistema smo sposobni nuditi nadgradljivost sistema za nedoločen čas.

 • Nizki stroški uvedbe

Naši standardizirani inicializacijski postopki priprave okolja služijo hitri pripravi začetnega stanja sistema. Po drugi strani se znamo prilagoditi specifičnim potrebam podjetja pri prehodu na nov informacijski istem, oz. pri vpeljavi novih / spremenjenih funkcionalnosti ERP-a. V ta namen nam služijo tudi prototipi funkcionalnosti, na podlagi katerih se oblikuje željeno poslovno okolje v fazi pred dejansko testno ali produkcijsko uporabo.

 • Odzivnost na potrebe poslovnih partnerjev

Potrebe pri naših partnerjih nastajajo na različnih nivojih uporabe. Zato je za nas ključna dobra komunikacija z uporabniki, tako na operativnem nivoju na eni strani, kot na drugi strani s sponzorji projektov. Pri tem se zavedamo, da je porabljen čas za razumevanje problemov in potreb naših uporabnikov ključnega pomena za njihovo zadostno razumevanje in za kvalitetno nudenje storitev. Zato je za nas ključnega pomena neprestano vlaganje v komunikacijo in prototipni pristop pri ponujanju rešitev.

 • Primerno za kompleksne in / ali specifične poslovne sisteme

Zavedamo se, da naš način dela ni primeren za podjetja, ki potrebujejo ERP s pretežno nespremenljivimi funkcionalnostmi, ki ne potrebujejo pogostega prilagajanja ERP-ja svojim poslovnim potrebam / izzivom. Je pa naš način dela zelo konkurenčen v podjetjih, kjer ustrezno prilagojene funkcionalnosti ERP-ja predstavljajo dejansko poslovno potrebo. Tako nas s pridom izkoriščajo tam, kjer se npr. na tedenski osnovi morajo prilagajati IT standardom svojih poslovnih partnerjev, sicer utrpijo škodo, bodisi zaradi manj učinkovitega sodelovanja, v obliki pogodbenih kazni, ali zaradi upada sodelovanja.

 • Vgrajene lokalne specifike poslovnega okolja

Slovensko poslovno okolje je specifično okolje v smislu posebnosti slovenske delovno pravne ter gospodarske zakonodaje in v smislu poslovne ter delovne kulture. Podjetja v tuji lasti se tega vse bolj zavedajo, zato dovolijo razvoj lokalnih rešitev. Povečano tveganje v zvezi z sodelovanjem z ekipami, kot je naša, odtehta cenovna ugodnost in velika odzivnost.

Aplikacijska področja sistema ITS4P

Aplikacijska področja predstavljajo informacijske rešitve za posamezna poslovna področja in so integrirana v celovit informacijski sistem ITS4P, ki podpira poslovanje v proizvodnih in storitvenih podjetjih, kot tudi v sistemih povezanih družb s konsolidacijo na ravni skupine / holdinga / koncerna. Funkcionalnosti sistema in pojavne oblike uporabniškega vmesnika so dostopne posameznim uporabnikom glede na definicijo delovnih tokokrogov za posamezne dele podjetij, vse na podlagi pravic uporabnikov, oz. uporabniških profilov ter glede na značilnosti posameznih procesov (npr. obdelava prejetih računov, nabavni proces, postopek zaposlovanja…). Na pripravljenih poročilih je omogočeno vrtanje v globino do posameznih poslovnih dogodkov, oz. dokumentacije, ki stoji za njimi.

Tehnologija

V podjetju uporabljamo nekaj osnovnih orodij:

 • MS Visual Studio
 • OpenText, Team Developer

s katerimi razvijamo pretežno za:

 • MS Windows OS, MS Windows IOT, Google Android, Apple IOS
 • MS SQL Server, OpenText SQL Base, Oracle Database

Neprestano pa jih dopolnjujemo s knjižnicami in drugimi eksternimi programskimi dodatki, ki razširjajo njihove osnovne možnosti. Z razvojem tehnologij in platform skrbimo, da razvoj teče nemoteno naprej. Iz uporabniškega vidika skrbimo za čim manj opazno nadgrajevanje. Starejše različice omogočamo / podpiramo kar se da dolgo – dokler globalni proizvajalci z novimi platformami dejansko ne onemogočijo starejših tehnologij.

Metode dela

Z ITIL razvojno metodologijo podpiramo neprekinjeni življenjski cikel razvoja, vzdrževanja in nadgrajevanja programske opreme. Dolgoletne izkušnje sodelavcev pri projektih poslovne informatike so nas naučile, kako delo učinkovito opravljati v dobro nas in naših projektnih partnerjev / strank, pri čemer sledimo PMBOOK smernicam. Da naš razvoj čim bolj približamo poslovnim partnerjem, za katere opravljamo delo, se še posebej pri težko predstavljivih novostih in spremembah poslužujemo prototipnega pristopa in simulacij v ponudbeni in izvedbeni fazi.