Plače in izplačila fizičnim osebam

To aplikacijsko področje podpira obračun plač in drugih dohodkov iz rednega delovnega razmerja ter izplačila iz drugih delovnih razmerij in druga izplačila fizičnim osebam, vse prilagojeno specifičnosti slovenske zakonodaje in drugih predpisov ter poslovne prakse.

Implementirana je integracija s sistemi za evidenco delovnega časa Time/Space, 4thWay in raznimi drugimi.

Omogoča različne stopnje integracije s kadrovskim informacijskim sistemom. Na eni strani se lahko uporablja kadrovska evidenca avtonomno za potrebe plač, na drugi skrajnosti pa obstaja možnost kompleksne povezave na nivoju pravic in sledljivosti, ko se črpa le potrebne kadrovske podatke za potrebe obračuna plač. Osnovni kriterij za obravnavanje zaposlenega v nekem obračunskem obdobju je ta, da ima zaposleni znotraj obračunskega obdobja vsaj en dan veljavno pogodbo o zaposlitvi.

Vzporedno se lahko pripravlja različne obračune dohodkov iz delovnega razmerja. Različne vrste dohodka se lahko obračunava tudi v istem obračunu (npr. skupaj regres, plače, jubilejne nagrade…).

Omogočeno je obveščanje delavcev o plačilnih listih, obvestilih o dohodkih, obvestilih o pokojninskem zavarovanju po elektronski pošti ali preko dokumentnega portala, preko katerega delavec lahko sledljivo prenese svojo dokumentacijo.

Podprto je nad 50 vrst dohodkov.