• Smo ekipa z veliko izkušnjami
 • Znamo razviti dobre profesionalne in človeške odnose z našimi partnerji
 • Imamo široko in prilagodljivo zasnovo programskih rešitev
 • S strankami sledimo njihovim potrebam in specifikam ter zakonitostim integracije z njihovimi lokalnimi IT sistemi ter s celotnim poslovnim okoljem
 • Organizacija našega delovanja omogoča hitrost, odzivnost in ekonomičnost
 • V okoljih, kjer je prilagodljiv in povezljiv IT sistem vsakdanji del delovanja podjetja,
 • Zaradi zahtev samega posla, oz. poslovnega okolja, kjer je npr. sposobnost hitrega in ekonomičnega povezovanja s poslovnimi partnerji ključna za uspešnost tega sodelovanja,
 • Kjer ERP »iz police« ni dovolj,
 • Kjer je obstoječ ERP sicer obsežen, vendar prepočasen in / ali predrag pri prilagoditvah na zahtevane spremembe.

IT potrebe, pri katerih vam lahko pomagamo:

 • Ker imate zahteven ERP.
 • Ker imate potrebe po integracijah z zunanjim poslovnim okoljem in z internimi avtonomnimi sistemi.
 • Ker so vaši poslovni partnerji zahtevni glede IT povezav in zahtevajo odzivnost in prilagodljivost.
 • Ker imajo vaši lastniki zahteve po povezovanju s centralnim IT sistemom.
 • Ker se morate povezovati na raznovrsten in distribuiran HW.
 • Ker ste manjše podjetje, za katerega ni dovolj ERP iz police in potrebujete hitro in enostavno odzivnost.
 • Ker želite približati programske rešitve potrebam delovnega mesta in obratno.
 • Ker potrebujete sistem za selektivno distribucijo delovnim mestom prilagojenih informacij.
 • Ker se ne osredotočate zgolj na formalizacijo brezpapirnega poslovanja, ampak na dejansko vsebinsko orientirano dokumentacijsko platformo, ki združuje in omogoča distribucijo vseh vidikov informacij.
 • Ker imate zahteve na specifičnih področjih, npr. v špediciji, logistiki, farmacevtskem področju, upravljanju z nepremičninami…
 • Ker iščete povezave s sistemi JEDOX, ZZI, XYZMO in drugimi.
 • Ker sodelujete s tujimi partnerji z visokimi zahtevami in potrebo po povezovanju z njihovimi ERP sistemi.

Povezujemo številne avtonomne podsisteme v celoto, neprestano širimo in prilagajamo funkcionalnosti IT okolja glede na spreminjajoče potrebe kompleksnega poslovnega okolja.

Matej Bregar, BTC d.d., direktor PE IT in digitalizacija poslovanja:
»Pri nas so cenjeni kot integratorji različnih IT podsistemov. Zaradi sposobnosti vzpostavitve dobrih človeških odnosov znajo tehnične vidike približati ljudem in zaradi tega  uspešneje povezovati različne vidike našega delovanja.«

Rajko Čvorovič, BTC d.d., član uprave, finančni direktor:
»V delovanju tako velikega in kompleksnega poslovnega okolja, kot je naše, stalno prihaja do novih potreb in sprememb v poslovanju. Ker imajo pri ITS4P veliko znanja in izkušenj na širokem področju poslovne informatike, našim potrebam kvalitetno sledijo in nam zagotavljajo nadaljnji razvoj, tako v tehničnem, poslovnem, kot v organizacijskem smislu.«

Skrbimo za ERP sistem in njegove integracije s Fraport, ODOS, Kadris in SAP, kot tudi za implementacijo poostrenih varnostnih standardov in zagotavljanja sledljivosti .

Boštjan Rakovec, Fraport Slovenija d.o.o. (Aerodrom Ljubljana), vodja službe za informatiko:
»Proces prodaje podjetja smo uspeli izvesti tudi zaradi zanesljivosti ekipe ITS4P in njihovega poslovnega informacijskega sistema. Tuje lastništvo zdaj prinaša »visoke zahteve« glede standardov poslovne informatike, tako iz vsebinsko-poročevalskega vidika, kot iz vidika varnosti in pooblastil uporabnikov. ITS4P lahko z nami sodeluje le zaradi 100% izpolnjevanja vseh zahtev.«

Skrbimo za špedicijsko-logistični sistem in njegovo integracijo z internimi sistemi koncerna Schenker, za integracijo s SAP finančno – računovodskim sistemom, za integracije s številnimi IT sistemi svetovnih korporacij (Viessman, Unilever, TCG, Krka…).

Valerija Špacapan Friš, DB Schenker Slovenija, direktorica:
»Na eni strani se moramo prilagajati nenehno spreminjajočemu se poslovnemu okolju, na drugi pa delovati v skladu s smernicami in politiko koncerna. Čeprav gre trend smeri izbora in sodelovanja z globalnimi ponudniki storitev, pa se ITS4P izkazuje kot konkurenčen in fleksibilen partner pri izpolnjevanju potreb našega podjetja.«

Miran Mrak, DB Schenker Slovenija, vodja IT:
»So kreativni in racionalni pri iskanju optimalnih rešitev, hkrati pa hitri pri odzivanju na naše potrebe.«

V naši domeni je XXXLutz integracija, SAP integracija, Atoss in XYZMO integracija, kadrovski informacijski sistem, obdelava plač in drugih prejemkov, portal za zaposlene in zunanje sodelavce ter podsistem za kreditiranje kupcev in uspešnost prodajalcev .

Andreja Turk, LES-MMS d.o.o. (Lesnina XXXL), vodja IT in organizacije:
»Vedno bolj so prisotni v vseh procesih, kjer naš lastnik ne diktira izbire programske opreme. Znajo poiskati rešitve, ki zadovoljijo vse, tudi v pogojih slabše definicije zahtev.«