Nadzor, revizijska sled in pooblaščanje

Omogočeno je:

  • nadzor nad dostopanjem do posameznih elementov / funkcionalnosti informacijskega sistema
  • možnost vključitve revizijskega sledenja nad posameznimi deli informacijskega sistema. Značilno se to uporablja na področju plač in kadrovske evidence. Beleži se vsaka posamezna sprememba podatka, kdaj, kje, kdo, na katerem računalniku je bila narejena, zabeleži se staro in novo vrednost podatka. Beleži se lahko tudi vpogled v podatek (podpora Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov – GDPR).
  • ker je informacijski sistem razdeljen na področja, elemente, okna, postopke… , nad katerimi se uporabnikom dovoljuje izvajanje posameznih akcij, se za potrebe lažjega administriranja uporabniških pravic izgradi tipične uporabniške profile in uporabnike uvršča vanje. Vsak uporabnik si lahko v okviru svojih maksimalnih pooblastil izgradi / ureja svoj uporabniški vmesnik.