Farmacija

Izdelan je sistem naročanja, prevzemanja, skladiščenja in transporta farmacevtskih izdelkov s specifikami in zakonskimi zahtevami tega področja. Rešitev je pregledana in potrjena iz strani Javne agencije Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke.