Upravljanje z nepremičninami

Ta podsistem je namenjen upravljanju in dajanju nepremičnin v najem in uporabo. Podpira zajem in obravnavo pogodbenih odnosov z najemniki, vključno z obdelavami fakturiranja, in opominjanja.