Servisno / projektni management

S tem aplikacijskim področjem ITS4P podpira potrebe podjetij, ki se ukvarjajo s specifičnimi storitvenimi dejavnostmi (npr. varovanje in vzdrževanje varnostnih sistemov) in z izvajanjem in nadziranjem projektnega dela (npr. gradbeni ali investicijski projekti). Pri servisiranju je podprto specifično delo servisiranja, ki predvideva IT podporo na terenu brez internetne povezave. Poseben poudarek je tukaj namenjen obvladovanju kopice dogovorov in dokumentov, ki sicer značilno niso zajeti preko informacijskega sistema (gradbena dokumentacija, pogodbena dokumentacija, situacije).

Imamo izkušnje tudi s specifičnostmi gradbenega segmenta: z dinamično prilagodljivo normativno bazo del, materialov, proizvodov in polproizvodov, s pripravo predkalkulacij, kalkulacij in obračuna del, s podporo pri ponudbeno pogodbenem postopku in situiranju ter pri celoviti obravnavi portfolia gradbenih projektov.