Upravljanje in distribucija informacij

V podjetju se oblikuje informacijski načrt. Določi se vrste informacij in mesta, kjer nastajajo, ter urnike pošiljanja in prejemnike teh informacij.

Vse več podjetij se tudi odloča za sporočanje in posredovanje informacij med različnimi deležniki podjetja. Tako se v elektronski obliki posreduje plačilne liste, zaposleni izražajo svoje potrebe (npr. po izobraževanju) in se »on line« prijavljajo na razpisane dogodke. Enako se lahko vključujejo kooperanti podjetja ali potencialni kupci.

S selektivno uporabo lokacijskega spremljanja zaposlenih, se lahko uveljavi »just in time« distribucija informacij pri postopkih, kjer je ključno hitro ukrepanje odgovornih na specifičnih lokacijah.