Kadrovski management

Kadrovski management v informacijskem sistemu ITS4P lahko pokriva funkcionalnosti kompleksnega poslovnega okolja več podjetij in vodenje sistema za najeto delovno silo. V tem sistemu se lahko kadruje, načrtuje in izvaja izobraževanje, nastavlja kompetenčni model podjetja in spremlja kompetenčni profil zaposlenih. Lahko se elektronsko shranjuje in obdeluje dokumentacijo, kot so zaposlitvena dokumentacija, pooblastila, potrdila, pogodbe o zaposlitvi, odločbe o letnem dopustu in še in še. To dokumentacijo se lahko po elektronski pošti ali preko avtoriziranih dostopov do dokumentacijskega portala, posreduje zaposlenim. Po drugi strani lahko nastavimo le minimalno kadrovsko funkcionalnost, ki bi jo želelo imeti podjetje znotraj svojega ERP sistema. Podprte so naslednje funkcionalnosti:

– Sistematizacija delovnih mest, kompetenčni model

– Postopek zaposlovanja

– Upravljanje zaposlitev in povezanih postopkov: osnovna evidenčna mapa zaposlenega, sklepanje pogodb, spremljanje izobrazbe, dodatnega izobraževanje, veščin, dodatnih znanj, jezikov, zdravniški pregledov, soc. zdr. razmer, opredeljevanje pogojev dela, določanje signalov in opozoril, beleženje opomb, razgovorov, zabeležb, dodatnih kompetenc in evidenc, invalidnosti in telesnih okvar ter poškodb pri delu, urejanje mape dokumentov, izračunavanje dopusta.